Salesforce Omni-Channel

Nästa generations kundupplevelser

Salesforce Omni-Channel med telefoni

Benemens telefonitjänster är de sista bitarna i Salesforce Service Cloud pusslet: Telefoni och samtalsdirigering. Service Cloud med fullständig omnikanal funktionalitet.

Salesforce Service Cloud #1 service platformen för kundservice

Salesforce är en av världens främsta CRM-plattformar och Service Cloud-tjänsteplattformen används i kundservicemiljöer av olika storlekar världen över. Service Cloud är hjärtat i en omnikanal kundservice och har nu blivit ännu mångsidigare med inbyggd telefoni från Benemen som en sömlös del av Service Cloud Omni-Channel.

Med inbyggd telefoni i din Salesforce Omni-Channel tjänst kan du leverera en högkvalitativ kundupplevelse.

Förmågan att skapa framgångsrika kundupplevelser i varje interaktion ökar kundlojaliteten

Med en enhetlig omnikanalslösning kan dina kundtjänstagenter hålla sig uppdaterade om en kunds situation och se de tidigare digitala interaktionerna i en enda vy.

Kundtjänstagenternas arbete underlättas när de kan ringa och ta emot samtal från samma applikation där även de andra kanalerna visas.

Kundupplevelsen bygger alltid på framgångsrika interaktioner

Kundupplevelsen – och i praktiken hur snabbt och enkelt varje problem kan lösas – har en direkt påverkan på inköpsbeslut. Upplevelsen bör vara densamma oavsett servicekanal.

Telefoni är fortfarande den viktigaste kommunikationskanalen och därför är dess betydelse bland servicekanaler väldigt kritisk.

Dessutom måste själva servicen som levereras över telefon vara högkvalitatitv och inte minst effektiv. När kunderna känner att de får förstklassig service över flera olika kanaler och deras tidigare interaktioner är välkända, så skapas det ett utmärkt tillfälle att sälja fler tjänster.

Telefoni

En kritisk servicekanal för varje organisation. "När kunderna är oroliga plockar de upp telefonen."

Omnikanal kundservice

Samla alla kanaler i en och samma lösning och låt kunden själv välja önskad kontaktväg.

Kundupplevelse

Säkerställ framgångsrika kundinteraktioner och kundförståelse. Data från alla interaktioner är tillgängliga för framtida uppföljning.

Omnikanal kundservice möjliggör flera kontaktkanaler

En omnikanal kundservice möjliggör för kunden att själv välja hur denne vill kommunicera med kundtjänsten, telefoni, chat eller mailformulär.

Salesforce Omni-Channel samlar all kundinformation på ett ställe

Omnikanal kundservice möjliggör flera kontaktkanaler. Lösningen är enhetlig och hanterlig från ett ställe.

Benemen tillför följande funktioner till Salesforce Omni-Channel: 

  • Samtalsdirigering
  • Managering av samtalsköer
  • Molnbaserad operatörsinfrastruktur för både mobil och fast telefoni

Funktionerna omfattar öppen CTI-integration, omnikanalverktyg, callback-funktioner, samtalsinspelning, Interactive Voice Response (IVR), fördefinierade arbetsflöden och rapportering.

Effektiv ledning

I modern företagsledning är det viktigt att all information som rör kundernas inköpbeslut finns tillgängligt på ett ställe och att denna information kan användas för att styra verksamheten i realtid.

En stor del av all kundservice sker fortfarande över telefon. Detta innebär att även samtalsdata måste samlas in som kundinformation och vid behov även samtalsinnehåll och/eller tonläge eller känslostatus. Benemen är idag den enda nordiska Salesforce-partnern som tillhandahåller funktioner för att samla in och analysera data även från samtal.

Telefoni i kärnan av Salesforce Omni-Channel

Inbyggd telefoni möjliggör omnikanal kundservice utan kompromisser.

I praktiken hjälper inbyggd telefoni i Salesforce företag att bemöta kunder via telefon på ett effektivt och personligt sätt. Redan innan ett samtal besvaras kan kundtjänstagenten se omfattande information om kunden och deras tidigare interaktioner. I bästa fall ger detta god vägledning om hur man bäst löser situationen samt hur man kan skapa merförsäljning på ett trevligt sätt.

Nästa steg är att analysera samtalsinnehåll med hjälp av artificiell intelligens. Detta ger möjligheter att skapa ännu bättre kundupplevelser i framtiden. Med detta i åtanke bör företag samla in samtalsdata och även samtalsinnehåll på samma sätt som annan kundinformation.

Låt oss presentera Salesforce Omni-Channel med telefoni. På bara en halvtimme kommer du att se hur inbyggd telefoni i Salesforce kan ta kundupplevelsen till en helt ny nivå.

Boka din personliga demo

 

Låt oss visa dig i kort demonstration hur våra lösningar kan öka affärskommunikationen och förbättra kundupplevelsen.

 

BOKA EN DEMO

Hitta mer om Salesforce Appexchange

salesforce_appexchange

Salesforce AppExchange

Case exempel - Rätt belöning för rätt säljare

Att registrera kunddata i kundhanteringssystemet är viktigt på många sätt. Inte bara för att kunna använda informationen under kundmöten, utan även för att rikta köp till rätt säljare. Det är viktigt för varje säljare att veta för vilken prestation och hur hen kommer att belönas.

Att försäljare inte får rätt provision kan vara en utmaning för företaget. Många affärer görs efter att säljare och köpare träffats för första gången, gått igenom saker och begrundat dessa. Beredskapen för att fatta ett köpbeslut kan utvecklas först mycket senare, varvid försäljarens visitkort redan kommit bort. Om ett företag bara har ett telefonnummer i sina kontaktuppgifter är det helt slumpmässigt vem som tar emot kundens beställning och får provision för köpet.

När informationen om en potentiell kund registreras i till exempel Salesforce redan genast efter den första kontakten, då den ursprungliga säljaren – som väckte kundens intresse och gjorde det faktiska försäljningsarbetet – kan öronmärka affären. När den potentiella kunden fattat sitt köpbeslut och ringer företagets växel syns både kundens och försäljarens uppgifter på skärmen. Tack vare denna funktion av Benemen får rätt säljare sin provision.

I följande exempel märks vikten av kunduppgifter tydligt: om man antar att en genomsnittlig affär är värd 5 000 euro och det görs 10 000 offerter per år är affärernas helhetspotential 50 miljoner euro. Om en procent av detta belopp var bättre fördelat på de rätta säljarna skulle vi tala om 500 000 euro per år!

 

BOKA EN DEMO