clear

Call Center operatör

Kontaktcenter - Kunderna får inte vänta

En organisations image beror till hög grad på den effektivitet och hastighet med vilken inkommande samtal hanteras. Kunder får inte vänta och när de har kommit fram förväntar de sig snabba och skräddarsydda svar på sina frågor.

Detta innebär att call-center-agenter inte bara behöver effektiva, intelligenta verktyg för att hantera och ha en överblick av inkommande samtal, utan också direkt tillgång till rätt kundrelaterad information och möjligheten att på en gång se vilken expertis som finns hos kollegorna för att hjälpa kunden i händelse av att djupare kunskap behövs.

I många fall behöver dock call-center-agenter arbeta utan åtkomst till den här sortens intelligens. Resultatet? Långa köer, felkopplade samtal, bristfällig eller otillräcklig information, stressade call-center-agenter och missnöjda, otåliga kunder, vilket till sist kan äventyra organisationens noggrant uppbyggda rykte.

Benemen Kontaktcenter - och växellösningar erbjuder:

 • En användare kan ha en mobil, fast telefon/softphone samtidigt
 • Online-övervakning
 • Kompetensbaserad styrning
 • Enhetlig tillgänglighetsservice
 • Insamling av data för rapportering
 • Företagsomfattande katalog
 • Windows-applikation med rik uppsättning funktioner
 • Portal för att hantera inställningar
 • Mobil app för tillgänglighetshantering samt företagsomfattande katalog
 • Samtalshantering
 • Arbetsscheman
 • Samtalshistorik
 • Multi-operatör/SIP-anslutning
 • Optimering av samtalskostnader
 • Terminalkonto för flera telefoner
 • Avancerade växelfunktioner
 • Integrerad Microsoft Exchange Calendar

 

Bra att veta:

 • Hög CC-funktionalitet
 • Oberoende av terminal
 • Helt en del av telefonilösningen (centraliserad fakturering, avsättningar, rapportering)
 • Samtal kan knytas till faktiska samtalspartsnamn (alternativet CRM-integration)


Vill du veta mer? Klicka här eller ring oss +46 7060 14163

KUNDER SOM ANVÄNDER Benemen tjänster