clear

Benemen har sitt högkvarter i Helsingfors, Finland

Sedan 2007 har Bemenen levererat nästa generationens mjölnbaserad kommunikationslösningar till inhemska och internationella kunder.
Benemen har för närvarande verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Nederländerna, Polen och Storbritannien.
Genom sina samarbetsavtal kan Benemen leverera telefonnummer till fler än 80 länder i världen. Mobiltelefoni finns för närvarande i Finland, Nederländerna, Sverige och Danmark.

En kombination av kommunikationstjänsteleverantör och teknikförsäljare

Benemen är en ledande innovatör av molnbaserade, integrerade telefonilösningar. Benemens telefoniservice fungerar tillsammans med Office 365 och Skype för företag och ger en lösning för dina fasta, mobila och enhetliga kommunikationsbehov. Tjänsten ersätter din PBX och har en inbyggd kontaktcenterfunktion. Tjänstens flexibla egenskaper gör att du kan lösa flera problem med en enda plattform. 

Benemen Oy är en kombination av kommunikationstjänsteleverantör och teknikförsäljare. Dess ledning har mer än ett decennium av erfarenhet inom kommunikationstjänster och företagande. Företaget startade sin verksamhet 2008 genom att utveckla nya, innovativa tjänster baserade på kärnkod och servicestruktur för IP-kommunikation. Sedan början av 2009 har de första kunderna börjat använda dessa tjänster.

Innovationen som gör lösningen värdefull för kunder är en övergripande kontroll av samtalsdirigering och dess integrationsförmåga. Benemen erbjuder sina kunder möjligheten att bryta sig loss från olika kommunikationssilos (så som enhetlig kommunikation, PBX, mobiler och call-center) och att skapa företagskommunikation baserat på en centraliserad kontroll, vilket ger helt nya möjligheter för deras affärsprocessledning och business intelligence.

KUNDER SOM ANVÄNDER Benemen tjänster