Voice Cloud

Yhdenmukaista kaikki viestintä

Edistyksellinen teknologia mahdollistaa koko yrityksen kattavan transformatiivisen viestinnän

IT-osastot ovat avainasemassa, jotta organisaatiot voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Menestyäkseen organisaatioiden on tarjottava joustavia ja innovatiivisia työkaluja kaikille työntekijöilleen. Palvelujen laadusta tai turvallisuudessa tinkimättä. Haluatko tietää, miten edistykselliset pilvipohjaiset puhepalvelut voivat auttaa yritystäsi menestymään entistä paremmin?

Asiantuntevat ja yhtenäiset viestintäratkaisumme luovat arvoa

Operatiivinen tehokkuus

Ennakoitavat, ajan tasalla olevat ja skaalautuvat ratkaisut.

Kustannustehokkuus

Parempi tehokkuus ja alhaisemmat kokonaiskustannukset.

Tiedolla johtaminen

Koko yrityksen kattava asiakastieto päätöksenteon tukena.

Tehokkaan koko yrityksen kattavan puheviestinnän rakentaminen

  • Kuinka voit purkaa tiedon jakamisen esteitä ja tarjota yhden yhtenäisen viestintäympäristön?
  • Kuinka voit keskittää kaikki puhepalvelut yhteen pilveen ja siten yhdenmukaistaa palvelumallin ja prosessit?
  • Kuinka voit tehdä kustannuksista, infrastruktuurista ja käytöstä täysin läpinäkyviä?
  • Kuinka voit alentaa merkittävästi kokonaiskustannuksia?

  • Kuinka voit välttää käyttöiän lopussa olevaan infrastruktuuriin ja monitoimittajaympäristöön liittyvät riskit?
  • Kuinka voit parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta?
  • Kuinka voit tukea yrityksesi paikallista liiketoimintaa ja henkilöstöä tehokkailla viestintätyökaluilla eri maissa?
  • Kuinka voit varmistaa työn tehokkuuden ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta?
Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä
 
Work-anywhere

Työskentele helposti missä tahansa

Voit työskennellä kaikilla laitteilla, milloin ja missä tahansa.

Pilvipohjainen palvelu kokoaa kaiken yrityksen asiakastiedon yhteen paikkaan, jolloin tietoa voi hyödyntää älykkäästi yrityksen sisällä ja parantaa sekä asiakaskokemusta että Contact Centerin tehokkuutta.

Kun koko yrityksen tietoliikenneinfrastruktuuri toteutetaan yhden pilvipalvelun kautta, ylläpitokustannukset laskevat ja infrastruktuuri on kaikkien käyttäjien ulottuvilla, kaikilla laitteilla ja kaikkiin puheluihin, niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Contact Center

 

Lue lisää

Puhepalvelut

 

Lue lisää

Mobiilipalvelut

 

Lue lisää

Tulevaisuuden menestystekijä on oikea kumppani

Yritykset kiinnittävät enemmän kuin koskaan huomiota kykyynsä kerätä dataa – myös tulevaisuuden tarkoituksiin. Keskeinen tulevaisuuden menestystekijä on kumppani, joka kykenee keräämään kaiken viestintään liittyvän tiedon ja on ketterä hyödyntämään uusia 5G-tekniikoita (esim. eSIM, VoLTE) ja sijaintipohjaisia palveluita niiden kehittyessä.

 

Asiakastarina: LähiTapiola Pääkaupunkiseudun älykäs asiakaspalveluratkaisu

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu saavutti selkeitä ja helposti mitattavia hyötyjä älykkäällä asiakaspalveluratkaisulla.

Lue lisää