Koko yrityksen kattava viestintä

Viestintädata kaikista asiakaskohtaamisista johtamisen tukena

Mutkaton vuorovaikutus tuottaa parempia tuloksia

Tehokas viestintä on edellytys yrityksille, jotka haluavat olla alansa parhaita jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa. Nykyaikaiset koko yrityksen kattavat viestintäratkaisut takaavat tarkoituksenmukaisen ja mutkattoman vuorovaikutuksen sekä sisäisesti että ulkoisesti, laitteesta riippumatta. Lisäksi käytettävissä on kaikki viestintädata, mikä mahdollistaa tietopohjaisen päätöksenteon.

Asiakaskeskeisyys

Asiakkaan tunteminen on avain erinomaiseen asiakaskokemukseen jokaisessa vuorovaikutustilanteessa.

Operatiivinen erinomaisuus

Yrityksen kaiken sisäisen ja ulkoisen puheviestinnän hallinnoiminen yhden alustan kautta.

 

Edelläkävijyys

Nykyaikaiset työkalut ihmiskeskeiseen viestintään, mikä edistää ketteryyttä ja innovaatioita.

Menestyksen rakentaminen koko yrityksen kattavan tehokkaan viestinnän avulla

  • Kuinka voit varmistaa viestintäinfrastruktuurin kapasiteetin joustavan  muuttuvissa liiketoimintatilanteissa?
  • Kuinka voit rikastuttaa asiakasdataa viestintädatalla?
  • Kuinka voit toteuttaa, ylläpitää ja kehittää viestintäinfrastruktuuria pilvipalveluna?
  • Kuinka voit hallinnoida tehokkaasti tavoitettavuutta ja viestintää kaikkien yrityksen työntekijöiden osalta yhdellä työkalulla?

  • Kuinka voit lisätä ketteryyttä ja kasvusuuntautunutta kulttuuria nykyaikaisilla viestintätyökaluilla?
  • Kuinka voit varmistaa vuorovaikutuksen vaivattomuuden ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta koko yrityksen kattavasti?
  • Kuinka voit varmistaa tavoitettavuuden, joustavuuden ja mobiliteetin erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi?
  • Kuinka voit kerätä kaiken viestintädatan, jotta työkaluja voidaan kehittää ja lisätä toimintojen älykkyyttä?
Haluatko varata ajan lyhyeen konsultaatioon?
Ota yhteyttä
www.benemen.comglobalassetsoffice_editoitu2-01

Arvon luominen yritykselle nykyaikaisella viestinnällä

Vaikuttavin viestintä tapahtuu yleensä luonnollisessa vuorovaikutuksessa ihmisten välillä, jolloin äänellä on tärkeä rooli. Yrityksillä, jotka suhtautuvat vakavasti koko yrityksen kattavaan viestintään ja tarjoavat työntekijöilleen nykyaikaisia työkaluja vaivattomaan vuorovaikutukseen, on selkeä etumatka jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Jokainen asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutustapahtuma tulee näkyväksi, kirjataan ja analysoidaan, mikä mahdollistaa proaktiivisuuden ja laadukkaamman toiminnan kaikessa asiakasviestinnässä.

Pilvipalvelupohjaisen viestintäinfrastruktuurin omistamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen liittyvät kokonaiskustannukset ovat huomattavasti perinteisiä ratkaisuja alhaisemmat.

 

Asiakastarina: LähiTapiola Pääkaupunkiseudun älykäs asiakaspalveluratkaisu

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu saavutti selkeitä ja helposti mitattavia hyötyjä älykkäällä asiakaspalveluratkaisulla.

Lue lisää