Tehy

Vuonna 1982 perustettu Tehy on koulutetun hoitohenkilöstön ammattijärjestö, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö.

Tehyssä on 160 000 jäsentä. Tehyn jäsenten ammatit ovat lailla säädeltyjä. Tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tehyssä työskentelee 115 henkilöä kahdessatoista aluetoimistossa ympäri Suomen. 

Tehyn tarve

Keskeisiä tavoitteita kommunikoinnin tehostamisessa olivat Tehyn jäsenille tarjottavien palveluiden nopeus, tehokkuus sekä yksilöllisyys. Kaiken taustalla tehostamisprojektissa oli kokonaisuus, joka näkyy myös hyvänä vastineena maksetulle jäsenmaksulle.

Tehyn haaste. Miten löytää sopivin ratkaisu päivittäiseen puhelimessa tapahtuvaan palveluun?

Puhelinpalvelun toiminnan kannalta Tehylle keskeistä oli helppokäyttöinen ja toiminnoiltaan riittävä asiakaspalvelu- ja vaihderatkaisu, jota olisi helppo hallita.

Asiakaspalvelussa päivystäville henkilöille käytön tulisi olla mahdollisimman suoraviivaista.

Vaihderatkaisun tuli mahdollistaa asiakaskokemuksen jatkokehittäminen esimerkiksi hyödyntämällä jäsenrekisterin tietoja puhelun reitityksessä.

Ainutlaatuinen pilvipohjainen kommunikaatioalusta – kotimaisesti 

Saavuttaakseen asetetut tavoitteet kommunikoinnin tehostamisessa Tehy tarvitsi nykyaikaisen helposti integroitavan, heidän tarpeisiinsa sopivan kommunikaatioalustan. Kommunikaatioalusta mahdollistaa yhtenäisen ratkaisukokonaisuuden, joka skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja siihen voidaan yhdistää myös uusia palveluita tarpeen mukaan. Microsoft Skype for Business –sovelluksen saumaton integroituminen mukaan kokonaisratkaisuun oli ehdototon edellytys kommunikaatioalustan valinnassa. 

Benemen toimitti kommunikaatioratkaisun Tehyn yksilöllisiin tarpeisiin. Ratkaisun ytimenä toimii Benemenin kehittämä kommunikaatioalusta. 


Haluatko tietää tarkemmin?