Nordkalk

Vaikka yritys toimii useassa eri maassa, on kommunikaatioratkaisun hallinta oikeilla työkaluilla helppoa

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Nordkalkilla on toimintaa on Euroopan Unionin alueen lisäksi Ukrainassa ja Venäjällä. Tehokkaasti toimiva kansainvälinen liiketoiminta vaatii tuekseen modernit kommunikaatiotyökalut. Nordkalk valitsi Benemenin kumppanikseen projektissa viedä kommunikaatioratkaisu uudelle tasolle.

Haaste: Siiloutunut ja toisistaan eriävä kommunikaatioratkaisu jokaisessa maaorganisaatiossa

Nordkalk oli tilanteessa, jossa toisistaan eriävät paikalliset ratkaisut olivat siiloutuneesti käytössä jokaisessa toimintamaassa. Tästä johtuen kokonaiskuvan saaminen yrityksen kommunikaatiosta konsernitasolla sekä sen analysointi oli lähes mahdotonta. Siiloutuneiden maakohtaisten ympäristöjen takia yhtenäistä raportointia ei ollut ja laskutuksen hallinta oli haaste.

Visio yhtenäisestä kansainvälisestä ratkaisusta

Nordkalkin visiona oli ottaa käyttöön kansainvälisesti yhtenäinen kommunikaatioratkaisu, jossa kaikki toimintamaat ovat mukana ja kokonaisuus on järjestelmällisesti hallittavissa keskitetysti. 

Tarve oli saada käyttöön pilvipalveluun perustuva kommunikaatioalusta, jonka päälle Nordkalkin liiketoimintatarpeisiin tarvittavat kommunikaatiosovellukset voitiin pystyttää ja skaalata niiden käyttöä juuri sen hetken tarpeen mukaan. Kaikki yrityksen kommunikaatio, mukaan lukien mobiili- ja lankapuhelinpuhelut, haluttiin kulkemaan yhden kommunikaatioalustan kautta osana kokonaisratkaisua.

Lataa asiakastarina, jossa kuvattuna, kuinka kansainvälinen ratkaisu luodaan

Syöt tietosi alla olevaan web-lomakkeeseen ladataksesi asiakastarinan. Tietosuojaseloste