Service Design Manager Anna Mäntylä

Anna Mäntylä edistää asiakaskeskeisyyttä

Anna Mäntylä aloitti Benemenillä huhtikuussa 2018 tehtäväkenttänään tuotteistus ja palvelumuotoilu. Annalla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto palvelu- ja projektijohtamisesta ja tällä hetkellä hänellä on meneillään Design Management- ja palvelumuotoiluopinnot Lapin yliopistossa.

”Edellisessä työpaikassa vastasin palvelumuotoilusta sekä markkinoinnista. Työkokemusta on kertynyt metalliteollisuudesta, kuljetus- ja koulutusalalta ja nyt viimeisimpänä IT-alalta. Työskentely monilla toimialoilla on opettanut katsomaan asioita eri näkökulmista”, Anna kertoo työtaustastaan.

Tuotteistuksen ja palvelumuotoilun avulla palveluihin ja tuotteisiin liittyvät asiat paketoidaan helposti ymmärrettävään muotoon. Annan työ pitää sisällään paljon asiakashaastatteluja, joiden perusteella voidaan muun muassa määritellä asiakastyytyväisyysmittareita ja kehittää asiakaskokemusta.

Annaa kiehtoo asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja mahdollisuus kehittää yrityksen sisäisiä työtapoja niin, että asiakas huomioidaan toiminnan jokaisessa osassa.

Eteenpäin katsova ja joustava työpaikka

”Minusta on huikeaa nähdä johdon sitoutuminen asiakaskeskeisyyteen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi voin vain ihailla ylimmän johdon valtavaa idearikkautta, joka näkyy niin puheissa kuin liiketoiminnassakin. Benemen on myös joustava työpaikka - minunkin on mahdollista tehdä töitä Seinäjoelta käsin”, Anna sanoo.

Yrittäjähenkisyys näkyy Annan mielestä ympäri organisaation. Hänestä tuntuu siltä, että kaikki Benemenillä katsovat samaan suuntaan. Se näkyy oma-aloitteisuutena ja toimivana sekä vastuuntuntoisena tiimityönä.

”Nautin siitä, että saan tehtävässäni olla tekemisissä kaikkien eri tiimien kanssa. Saan myös apua aina, kun tarvitsen”, Anna toteaa.