Benemen Finland Oy ja Stella Kotipalvelut Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Stellan kommunikaatioratkaisujen tuottamisesta

23.5.2016

 

Stella on hyvinvointialan palveluyritys, jonka tavoitteena on mahdollistaa hyvä, turvallinen ja vaivaton elämä asiakkailleen. Kokonaisvaltaiseen tarjoomaan kuuluvat kotilääkäripalvelut, kodinhoito, vanhusten hoivapalvelu ja turvapuhelin sekä lastenhoitopalvelut. Luotettavuus ja korkea laatu ovat Stellan palveluiden tunnusmerkkejä. Asiakkaan kohtaaminen ja kuunteleminen ovat kaiken tekemisen keskiössä. Myös teknologian hyödyntäminen on nostettu olennaiseksi edellytystekijäksi. Teknologia mahdollistaa sen, että Stellan henkilökunta pystyy entistä kattavammin tuottamaan palveluita ja siten palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin.  

 

Benemen luo kommunikaatioratkaisuillaan ainutkertaista kilpailuetua Stellalle. Benemenin ratkaisulla Stella pystyy tuottamaan entistä parempaa palvelua eri viestintäkanavissa. Asiakkaan palvelukokemuksen kehittämisen ja personoinnin kannalta tärkeintä Stellalle on tuntea asiakas ja asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin. Uusi ratkaisu otetaan vaiheittain käyttöön. Ensin vuorossa on keskitetty asiakaspalvelu ja siihen liittyvä raportointi. Raportoinnin perusteella selviää mm. asiakkaiden kokema palvelutaso palvelukanavittain, tehokkuus ja kontaktimäärät sovitun luokittelun mukaan jaoteltuna. Tämän jälkeen palvelut jalkautetaan muille käyttäjille Stellan organisaatiossa. Benemenin ratkaisu muuttaa kontaktienhallintajärjestelmällään asiakkaiden palvelupyynnöt jokaiselle henkilöstöryhmälle sopivaan muotoon. Näin saadaan asiakaspalvelun ja kenttähenkilöstön resurssit optimaaliseen käyttöön. Uusi kommunikaatioratkaisu tukee Stellan pyrkimyksiä kuunnella asiakkaitaan ja heidän toiveitaan ja tarpeitaan entistäkin paremmin.   

 

Kokonaisvaltaisten palveluprosessien ja niitä tukevien järjestelmien käyttöönotto on merkittävä askel Stellan toiminnassa. Käyttöönottoprojekti on vaiheistettu tarkan suunnitelman mukaisesti. Kun tekniikka ja ihmiset pitää saada saumattomasti keskustelemaan keskenään, liittyy mukaan monenlaista huomioitavaa ja monenlaisia kokemuksia, myös haastavia tilanteita ja oletuksia. Aktiivinen yhteistyö asiakasyrityksen ja toimittajan välillä on ehdoton voimavara ja tukipilari projektin eri vaiheiden ratkaisujen löytymisessä ja toteuttamisessa. 

 

"Halu tehdä ja löytää yhdessä parhaimmat ratkaisut, kyky keskustella ja ratkaista asiat sekä kyky johtaa projektia määrätietoisesti sovittuun tavoitteiseen ovat Stellan ja Benemenin yhteistyön kulmakivet"

 

Stella Kotipalvelut Oy on kotiin tuotettavien palveluiden markkinajohtaja, jolla on 15 vuoden vankka kokemus kodinhoidon- ja terveyspalveluiden uranuurtajana. Liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 500 henkilöä. Lisätietoja: Teknologiajohtaja Jan Stenberg | puh. +35850385302 | s-posti jan.stenberg@stella.fi 

Benemen Finland Oy on suomalainen, vuonna 2007 perustettu operaattoririippumaton kommunikaatioratkaisuja tarjoava yritys. Asiakkainamme ovat yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat parantaa asiakaspalveluaan ja lisätä kilpailukykyään tehostamalla kommunikointiaan.  Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jarmo Purontaus | puh. +358505501500 | s-posti jarmo.purontaus@benemen.com