Benemenin organisaatiorakenne muuttuu

1.2.2014

Benemen muuttuu konserniksi, jonka emoyhtiönä toimii Benemen Oy. Benemen Oy vastaa uudessa työnjaossa konserniohjauksesta, tuotekehityksestä ja tuotannosta. Asiakastoiminnot siirtyvät tytäryhtiöihin.

Muutoksen tavoitteena on selkeyttää yrityksen rakennetta tukemaan yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös entistä vahvempi keskittyminen asiakkuuksiin ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Suomessa aloittaa toimintansa 1.2.2014 alkaen Benemen Finland Oy. Muutokseen on valmistauduttu hyvissä ajoin viime syksystä lähtien.

Nykyiset Benemen Oy:n Suomen asiakkuudet siirretään Benemen Finlandin vastuulle 1.2.2014 alkaen.

Benemen Finland keskittyy jatkossa täysin nykyisten ja uusien Benemenin asiakkuuksien palveluun. Yrityksen focus on siis asiakkaissa ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä tulee näkymään mm. entistä parempana palveluna.

Asiakkaille tutut yhteyshenkilöt säilyvät ennallaan. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakaskohtaisesti erikseen.

Hollannin maayhtiö Benemen Nederland B.V. hoitaa vastaavasti oman markkina-alueensa asiakkuudet.

Yhtiöiden johto:

Benemen Oy, toimitusjohtaja Jouni Purontaus

Benemen Finland Oy, toimitusjohtaja Jarmo Purontaus

Benemen Nederland B.V., maajohtaja Peter Deen.