Benemeniltä ratkaisu puhelin- ja sähköpostiliikenteen analysointiin

16.11.2012

Benemeniltä ratkaisu puhelin- ja sähköpostiliikenteen analysointiin

Benemen Oy on kehittänyt käytännöllisen raportointipalvelun, jonka avulla yritykset voivat mitata ja analysoida puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvan viestintänsä vahvuuksia ja heikkouksia. Myynnin seurannasta tai asiakasrajapinnan toiminnasta kiinnostunut yritys voi saadun tiedon avulla parantaa asiakaspalveluaan ja tehostaa myyntiään. Benemenin raportointipalvelu on mennyt erinomaisesti kaupaksi esimerkiksi useille autoliikkeille, joissa puhelut ovat bisneksen ytimessä.

"Monissa yrityksissä palvelutason seuranta ja hallinta ovat asiakaspalautteen varassa. Harva yritys aidosti tietää, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu tai miten paljon heille tulee esimerkiksi puheluja ja miten niihin vastataan", toteaa hallituksen puheenjohtaja Jouni Purontaus Benemenistä.

"Entäpä myyntijohto, saako se riittävästi reaaliaikaista tietoa myynnin tueksi", kysyy Purontaus.

"Parhaimmillaan myyjät kirjaavat tarjoukset ja asiakaskäynnit asiakashallinnan järjestelmään tai Exceliin. Muuta kontaktointia, kuten puheluita ei seurata välttämättä mitenkään."

Palvelua ylläpidetään palvelukeskuksessa

BeneReports-raportointipalvelua ylläpidetään Benemenin omassa palvelukeskuksessa. Palvelu liitetään Benemenin toimittamaan yritysviestintäratkaisuun, joka koostuu yrityksen tarpeiden mukaan Contact Center -palveluista, matkapuhelinliittymistä ja puhelunvälityksestä IP-pohjaisiin yrityspuhelinjärjestelmiin sekä yhdistetyn viestinnän ratkaisuihin, jotka mahdollistavat pikaviestit, työpöydänjaot, audio- ja videokonferenssit sekä VoIP-puhelut. Benemenin raportointipalvelussa voidaan yhdistää IP-puhelimien ja matkapuhelimien palvelusarjat samaan raporttiin sekä koko puheluketju ensimmäisestä viimeiseen vastauspaikkaan.

Raportointipalvelu ei nojaudu älypuhelimeen asennettavaan asiakassovellukseen, joten se ei myöskään ole riippuvainen matkapuhelindataverkon toimivuudesta. Raportointipalvelu kirjaa automaattisesti yritykseen tulevat kontaktit. Raportit ovat nähtävissä selainpohjaisessa palvelussa, ja niistä ilmenevät yritykseen saapuneiden ja lähteneiden puheluiden ja sähköpostien määrät sekä miten ja milloin niihin on vastattu.

"Esimerkiksi myyntijohto saa arvokasta tietoa ilman, että nykyisiä myyntityöhön liittyviä toimintatapoja tarvitsee muuttaa. Myyntiä voidaan seurata ja ohjata lähes reaaliaikaisesti. Palvelun avulla nähdään, mitkä asiakkaat ja prospektit ovat yhteydessä yritykseen. Samalla tavoin voidaan seurata, mihin yrityksiin ja henkilöihin myyjät ovat yhteydessä", Purontaus selventää.

Monia mahdollisuuksia puhelinjärjestelmän ja CRM:n yhdistämisessä

Jos yrityksessä on asiakashallinnan ja myynninohjauksen CRM-järjestelmä, voidaan puhelusta automaattisesti muodostaa sinne aktiviteetti, sillä Benememin raportointipalvelu on yhdistettävissä kaikkiin markkinoilla oleviin CRM-järjestelmiin. Raportointipalvelun avulla saatua tietoa voidaan suoraan hyödyntää myyjien ohjauksessa ja valmennuksessa. Esimerkiksi autoliikkeissä voidaan seurata myyjien jälkisoittoja. Tällä on suoraa liiketoiminnallista merkitystä, sillä autonvalmistajalta saatavien jälkihyvitysten määrä on sidottu asiakastyytyväisyyteen ja siihen, että jälkisoittoja tehdään tietty määrä.